Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Niniejsza Informacja o Prywatności (“Informacja”) odnosi się do informacji o konsumentach gromadzonych przez stronę internetową i aplikacje mobilne Valvoline oraz jej spółek zależnych (“Serwisy Online”). Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do informacji gromadzonych lub uzyskiwanych ze źródeł innych niż Serwisy Online lub z witryn lub serwisów stron trzecich, a także nie ma zastosowania do danych, które nie umożliwiają nam ani stronom trzecim zidentyfikowania Cię lub skontaktowania się z Tobą. Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do żadnej lokalizacji sprzedawcy detalicznego. Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do żadnych Serwisów Online, które są oferowane na podstawie odrębnej informacji.

1.    Jakie informacje gromadzi Valvoline?

Informacje, które nam przekazujesz. Możemy gromadzić i przechowywać wszystkie informacje przekazane przez Ciebie lub Twoje urządzenie w związku z Twoją aktywnością online. Przykładowo, gromadzimy informacje, które nam przekazujesz kiedy

 • odwiedzasz lub korzystasz z jednego z naszych Serwisów Online;
 • kupujesz produkty lub usługi, pobierasz kupony lub odpowiadasz na inne promocje czy oferty, lub też angażujesz się w inne transakcje z nami lub innymi podmiotami;
 • komunikujesz się z nami, np. przekazując swoją opinię, prośbę o dodatkowe informacje, prośbę o pomoc lub usługę;
 • zamieszczasz treści, zdjęcia lub inne materiały w mediach społecznościowych lub podobnych, które są obsługiwane przez Valvoline lub do których Valvoline może mieć dostęp;  
 • rejestrujesz się lub zarządzasz kontem w naszym serwisie; lub
 • zapisujesz się na biuletyn, listę mailingową czy inne materiały, które dostarczamy.

Możemy gromadzić takie informacje, jak imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, oraz inne informacje, które umożliwiają nam kontaktowanie się z Tobą, fizycznie lub online, a także inne informacje, w tym informacje o interakcjach z nami lub z innymi podmiotami. Masz prawo nie przekazywać nam określonych informacji, jednak ograniczy to Twoje możliwości korzystania z Serwisów Online lub realizowania określonych czynności z Valvoline.

Media społecznościowe. Możemy gromadzić informacje za pośrednictwem naszej obecności w mediach społecznościowych i platformach sieciowych. Możesz korzystać z sieci społecznościowych lub innych usług online, aby uzyskać dostęp do naszych Serwisów Online. W takich przypadkach, serwisy te mogą nam udostępnić informacje. Kojarząc konto sieci społecznościowej z naszymi Usługami online, możemy uzyskiwać dostęp do informacji związanych z tym kontem i przechowywać je zgodnie z polityką sieci społecznościowej lub innej usługi online oraz niniejszą Informacją. Przykładowo, możemy mieć dostęp do informacji dotyczących konta lub profilu, który zamieściłeś w sieci społecznościowej, lub do informacji o Twoich interakcjach z taką siecią społecznościową.

Informacje dotyczące urządzenia lub wyników wyszukiwania. Kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszych Serwisów Online możemy gromadzić informacje z Twoich urządzeń oraz informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach. Możemy gromadzić takie informacje, jak

 • Twój adres IP;
 • typ używanej przeglądarki internetowej, urządzenia i systemu operacyjnego;
 • identyfikatory związane z urządzeniem(ami) użytymi do uzyskania dostępu do naszych Serwisów Online;
 • odwiedzone przez Ciebie strony oraz używane przez Ciebie funkcje, w tym datę i godzinę;
 • adres strony, z której wszedłeś na naszą stronę i adres strony, na którą przejdziesz po wyjściu z naszej strony; oraz
 • informacje dotyczące Twojego dostawcy Internetu;

Ponadto, możemy gromadzić informacje o Twojej aktywności w naszych Serwisach Online, za pomocą plików cookies, czystych plików GIF lub web beacons, lokalnie udostępnianych obiektów lub Flash cookies, lub za pomocą innych identyfikatorów lub technologii, w tym podobnych technologii, w postaci do jakiej wyewoluowały z upływem czasu. Technologie te będziemy nazywać zbiorczo "Technologiami Danych".

Możemy zezwolić stronom trzecim na stosowanie Technologii Danych w naszych Serwisach Online. Informacje zgromadzone za pomocą Technologii Danych mogą być nam udostępniane i wykorzystywane przez nas, lub podmioty działające w naszym imieniu, lub strony trzecie, zgodnie z ich własnymi politykami prywatności. Informacje gromadzone za pomocą Technologii Danych mogą być wykorzystywane na tej lub na innych stronach internetowych , w tym na stronach internetowych nie obsługiwanych przez nas.

E-mail. Możemy gromadzić informacje dotyczące skuteczności naszych wiadomości e-mail lub innych form naszej komunikacji z Tobą. Przykładowo, możemy wiedzieć, czy kliknąłeś na łącze, które zamieściliśmy w wysłanej do Ciebie wiadomości e-mail.

Geolokalizacja. Możemy gromadzić informacje z Twojego urządzenia, które dokładnie określają fizyczną lokalizację Twojego urządzenia, w postaci informacji z systemu GPS, routera wi-fi lub stacji bazowej telefonii komórkowej.]

Dane pojazdu. Możemy poznać informacje o Twoim pojeździe, w tym odczyt licznika kilometrów, numer VIN, markę i model pojazdu, historię napraw serwisowych oraz inne informacje dotyczące pojazdu.

Informacje z innych źródeł. Możemy uzyskiwać informacje o Tobie od stron trzecich. Takie informacje mogą obejmować informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszych Serwisów Online, o korzystaniu z innych stron internetowych, o Twoich zainteresowaniach i preferencjach, oraz inne informacje o Tobie lub Twoim gospodarstwie domowym. My i inni możemy łączyć informacje o Tobie.

2.    Jak Valvoline wykorzystuje gromadzone informacje?

My, oraz inne podmioty działające w naszym imieniu, możemy wykorzystywać zgromadzone informacje dla potrzeb związanych z prowadzeniem naszej działalności. Przykładowo, możemy:

Doskonalić i modyfikować nasze usługi. Zgromadzone informacje wykorzystujemy do celów związanych ze świadczeniem przez nas usług. Na przykład możemy wykorzystywać gromadzone lub otrzymywane przez nas informacje w celu zapewnienia wsparcia i pomocy, o które prosisz, lub w celu zdiagnozowania lub rozwiązania problemów technicznych w działaniu naszych Usług Online lub innych usług. Jeśli założysz u nas konto, możemy wykorzystywać informacje o Tobie do zarządzaniawoim kontem lub do jego obsługi. Możemy w ten sposób odróżnić korzystanie z Serwisów Online przez Ciebie od korzystania z nich przez inne urządzenia, możemy też wykorzystywać informacje uzyskane od Ciebie i od innych podmiotów do optymalizacji Twojego korzystania z Serwisów Online oraz naszych usług kiedy korzystasz z innych urządzeń.   

Doskonalić i modyfikować nasze usługi. Oceniamy i doskonalimy nasze usługi, w tym opracowujemy nowe produkty lub usługi, wykorzystując zgromadzone informacje. Przykładowo, możemy analizować zainteresowanie klienta naszymi Serwisami Online oraz prowadzić inne badania rynkowe, takie jak badania wzorców wyszukiwania na naszych stronach. Możemy też monitorować ruch na naszych stronach internetowych.

Reklamować i promować produkty i usługi. Możemy wykorzystywać zgromadzone informacje do celów oferowania, dostarczania lub personalizowania przez nas produktów i usług. Przykładowo, możemy personalizować treści, reklamy, komunikaty i promocje, celem odzwierciedlenia Twoich preferencji, zainteresowań lub wcześniejszych interakcji z nami i z innymi podmiotami. Zarówno my, jak i inne podmioty, możemy wykorzystywać gromadzone informacje do dostarczania treści podczas Twojej wizyty w jednym z naszych Serwisów Online, w tym do zachęcania Cię do ponownej wizyty w naszych Serwisach Online.

Nawiązywać inne kontakty. Możemy się z Tobą kontaktować za pośrednictwem telefonu, wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub innych dozwolonych prawem kanałów.  

Niniejsza Informacja odnosi się wyłącznie do naszych własnych praktyk informacyjnych. Niniejsza Informacja nie odnosi się do informacji, które udostępniasz stronom trzecim, nawet jeżeli łączymy się z takimi stronami trzecimi z naszych Serwisów Online. Takie strony trzecie mogą posiadać własne polityki prywatności regulujące wykorzystywanie przez nich informacji, do których masz dostęp z ich stron internetowych.

Pamiętaj, że podczas korzystania z naszych Serwisów Online inne strony mogą zbierać dane osobowe dotyczące Twoich działań online na różnych stronach internetowych.

3.    W jakich sytuacjach Valvoline udostępnia zgromadzone informacje?

Możemy udostępniać zgromadzone informacje następującym podmiotom:

Usługodawcy. Możemy udostępniać informacje usługodawcom trzecim, oraz innym partnerom pomagającym nam w prowadzeniu naszej działalności lub świadczącym usługi w naszym imieniu. Tacy usługodawcy obejmują podmioty, które pomagają nam obsługiwać Twoje konto lub prowadzić obsługę klientów lub odpowiadać na zapytania klientów, realizować zamówienia, prowadzić szkolenia, wspierać naszych franczyzobiorców i rozwiązywać inne kwestie związane z franczyzami, kontaktować się ze zwycięzcami konkursów, a także firmy analityczne, sieci reklamowe i pozostałe, takie jak podmioty dostarczające Technologie Danych w naszych Serwisach Online.

Spółki zależne i pozostałe podmioty. Możemy udostępniać informacje naszym spółkom zależnym i franczyzobiorcom, dla potrzeb prowadzenia przez nich codziennej działalności, świadczenia usług lub prowadzenia działań marketingowych. Możemy również uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach z innymi i możemy udostępniać informacje w ramach takich wspólnych przedsięwzięć. Możemy udostępniać informacje wybranym stronom trzecim. Przykładowo, możemy wymieniać ze stronami trzecimi informacje dotyczące pojazdów i historii napraw serwisowych.

Promocje. Możemy udostępniać informacje stronom trzecim, które pomagają nam rozwijać i promować produkty i usługi, w tym dla potrzeb wspólnego marketingu lub personalizowania reklam, ofert czy innych przesyłanych Tobie komunikatów.

Rekomendacja. Czasami odwiedzający będą mieli okazję przekazać informacje innym osobom za pośrednictwem naszych Serwisów Online (lub reklam interaktywnych). Dane osobowe, które przekazujesz celem ułatwienia komunikacji, zostaną wykorzystane jednorazowo i nie będą więcej wykorzystywane przez Valvoline do kontaktowania sie z takimi osobami, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyskamy zgodę takich osób na kontakt z nimi. Możemy też przechowywać takie informacje do innych celów, takich jak analizowanie metod lepszego zaspokajania potrzeb naszych klientów.

Transfer biznesowy. Możemy udostępniać informacje o Tobie zgromadzone w ramach sprzedaży lub fuzji naszej działalności lub przeniesienia aktywów.

Zabezpieczenie nas samych i innych podmiotów. Możemy wykorzystywać i udostępniać gromadzone informacje do celów ochrony praw i własności, zarówno naszych jak i innych stron, w tym ochrony naszych spółek zależnych, franczyzobiorców, klientów i członków społeczności. Możemy wykorzystywać i udostępniać informacje, które zbieramy, aby zachować zgodność z prawem (w tym współpracę z organami regulacyjnymi lub urzędnikami), procesami prawnymi lub poradami prawnymi oraz w celu zapobiegania oszustwom, kradzieżom i obrażeniom wyrządzonym Tobie, nam lub innym osobom.

4.    Jaki mam wybór, jeśli chodzi o udostępnianie moich danych?

Możesz na wiele sposobów ograniczać i kontrolować przekazywane nam informacje. Możesz korzystać ze wszystkich funkcji naszych Serwisów Online nawet, jeżeli ograniczysz zakres przekazywanych nam informacji.

Jeżeli założyłeś u nas konto, możesz aktualizować informacje związane z kontem poprzez zalogowanie się na konto i edytowanie takich informacji.

Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych wiadomości e-mail, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w każdym takim e-mailu.

Twoja przeglądarka internetowa i Twoje urządzenie mogą zapewniać Ci opcję ograniczonego używania plików cookies lub innych Technologii Danych. Więcej informacji możesz znaleźć w dokumentacji swojej przeglądarki lub urządzenia.

Ustawienia Twojego urządzenia mogą uniemożliwiać udostępnianie nam lokalizacji. Więcej informacji o takich opcjach możesz znaleźć w ustawieniach urządzenia lub plikach pomocy.

Możemy korzystać z technologii analitycznych, takich jak Google Analytics, w tym do celów remarketingu. Możesz mieć możliwość rezygnacji z takiego wykorzystywania przez Google Twoich danych, klikając tutaj i zmieniając ustawienia reklam Google, oraz tutaj celem zarządzania danymi, jakie mogą być gromadzone przez Google Analytics. Możesz mieć możliwość rezygnacji z otrzymywania określonych reklam dobranych pod kątem Twoich zainteresowań przez strony trzecie za pośrednictwem strony Network Advertising Initiative, niezależnych stron niesponsorowanych i niezwiązanych z Valvoline. Zobacz www.networkadvertising.org/choices. (Zwróć uwagę, że nawet po rezygnacji będziesz w dalszym ciągu otrzymywać reklamy, jednak mogą być one mniej ukierunkowane na Ciebie i mniej spersonalizowane pod kątem Twoich zainteresowań i preferencji.) Możesz zrezygnować z displayowych reklam online dostarczanych bezpośrednio przez Valvoline Instant Oil Change, klikając tutaj.

5.     W jaki sposób stan Kalifornia traktuje prawo do prywatności w sieci?

Od wskazanej daty wejścia w życie nie będzie powszechnie akceptowanej reakcji na sygnały "Do Not Track" zainicjowane przez przeglądarkę internetową. W związku z tym, nie będziemy reagować na takie sygnały, ani też na inne mechanizmy oferujące możliwość wyboru sposobu gromadzenia danych umożliwiających identyfikację i dotyczących Twojej aktywności online, oraz aktywności na stronach i serwisach online stron trzecich.

6.    W jaki sposób Valvoline będzie przekazywać aktualizacje niniejszej Informacji?

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszego Oświadczenia o prywatności w dowolnym czasie, bez informowania Cię. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Informacji zaktualizujemy powyższą Datę wejścia w życie.

7.     W jaki sposób można się skontaktować z Valvoline w sprawie kwestii związanych z prywatnością?

Jeżeli masz pytania lub uwagi dotyczące naszych praktyk związanych z prywatnością, możesz się z nami kontaktować:

Valvoline Communications and Corporate Affairs
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509 USA

privacy@valvoline.com

8.    W jaki sposób Valvoline odnosi się do bezpieczeństwa informacji?

Wdrożyliśmy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia celem ochrony danych osobowych, które przekazujesz nam za pośednictwem naszych Serwisów Online. Musisz jednak mieć świadomość, że żadne zabezpieczenie nie gwarantuje 100 % skuteczności.